Janganlah berfokus untuk membesarkan nama Anda sendiri.  

Namun, berfokuslah untuk membuat suatu dampak yang positif.  

Baca juga: Fokuslah pada yang Penting, Kata Robin Sharma

Pastikan, mimpimu lebih besar daripada dirimu sendiri.  

Sumber: https://livingwithconfidence.net/